banner-lap-mang-viettel
tong-dai-lap-mang-viettel
Hotline lắp mạng viettel
x5 luu luong
 • NET1 15Mbps 185.000 đồng/ tháng 250.000 đồng/ tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Phù hợp với gia đình sử dụng 1-2 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt + tặng thêm từ 1 đến 6 tháng sử dụng nếu đóng trước cước từ 6 đến 18 tháng
  - Trang bị modem wifi + bảo hành đổi mới thiết bị miễn phí trong suốt quá trình sử dụng
  - Cước theo tháng 185.000đ/tháng ( giảm 26% so với giá niêm yết)
  - Phạm vi áp dụng:Chỉ áp dụng KH hòa mạng tại Quận Long Biên và các Huyện ngoại thành Hà Nội
  NET2 20Mbps + 256Kbps Quốc tế 200.000 đồng/ tháng 300.000đồng/tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Phù hợp với gia đình sử dụng 2-3 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt + tặng thêm từ 1 đến 6 tháng sử dụng nếu đóng trước cước từ 6 đến 18 tháng
  - Trang bị modem wifi + bảo hành đổi mới thiết bị miễn phí trong suốt quá trình sử dụng
  - Cước theo tháng 200.000đ/tháng (giảm 34% so với giá niêm yết)
  - Phạm vi áp dụng: Chỉ áp dụng KH hòa mạng tại Quận Long Biên và các Huyện ngoại thành Hà Nội
  NET3 25Mbps + 256Kbps Quốc tế 220.000 đồng/ tháng 350.000 đồng/ tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Phù hợp với gia đình, sinh viên sử dụng 2-4 máy tính,
  - Miễn phí lắp đặt + tặng thêm từ 1 đến 6 tháng sử dụng nếu đóng trước cước từ 6 đến 18 tháng
  - Trang bị modem wifi + bảo hành đổi mới thiết bị miễn phí trong suốt quá trình sử dụng
  - Cước theo tháng 220.000đ/tháng ( giảm 38 % so với giá niêm yết)
  - Phạm vi áp dụng: Toàn quốc
  NET4 30Mbps + 256Kbps Quốc tế 240.000 đồng/ tháng 400.000 đồng/ tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Phù hợp với gia đình sử dụng 2-5 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt + tặng thêm từ 1 đến 6 tháng sử dụng nếu đóng trước cước từ 6 đến 18 tháng
  - Trang bị modem wifi + bảo hành đổi mới thiết bị miễn phí trong suốt quá trình sử dụng
  - Cước theo tháng 240.000đ/tháng ( giảm 40 % so với giá niêm yết)
  - Phạm vi áp dụng: Toàn quốc
  NET5 35Mbps + 256Kbps Quốc tế 270.000 đồng/tháng 450.000 đồng/tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Phù hợp với gia đình, sinh viên sử dụng 3-7 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt + tặng thêm từ 1 đến 6 tháng sử dụng nếu đóng trước cước từ 6 đến 18 tháng
  - trang bị modem wifi + bảo hành đổi mới thiết bị miễn phí trong suốt quá trình sử dụng
  - Cước theo tháng 270.000đ/tháng ( giảm 40 % so với giá niêm yết)
  - Phạm vi áp dụng: Toàn quốc
  NET6 40Mbps + 512Kbps Quốc tế 350.000 đồng/tháng 550.000 đồng/tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Phù hợp với gia đình, sinh viên sử dụng 5-10 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt + tặng thêm từ 1 đến 6 tháng sử dụng nếu đóng trước cước từ 6 đến 18 tháng
  - Trang bị modem wifi + bảo hành đổi mới thiết bị miễn phí trong suốt quá trình sử dụng
  - Cước theo tháng 350.000đ/tháng ( giảm 36 % so với giá niêm yết)
  - Phạm vi áp dụng: Toàn quốc
  NET7 100Mbps + 5Mbps Quốc tế 495.000 đồng/tháng 660.000 đồng/tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Phù hợp với xóm trọ, nhà nghỉ, cá nhân cần băng thông lớn
  - Tặng cước sử dụng 02 truyền hình số viettel bao gồm : 01 Sport (K+) giá 110.000đ/tháng và 01 Flexi giá 40k/tháng
  - Miễn phí lắp đặt, tặng thêm từ 1 đến 5 tháng trước khi đóng trước từ 6 đến 18 tháng
  - Trang bị modem băng tần kép + bảo hành miễn phí thiết bị trong suốt quá trình sử dụng
  FAST 30+ 30Mps + 256Kbps 350.000 đồng/tháng 450.000 đồng/tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Trang bị Modem Wifi
  - Miễn phí 1 IP Tĩnh, phù hợp với gia đình có 2-3 máy tính và lắp camera
  - Cước theo tháng 350.000đ/tháng Giảm đến 22% giá cước so với giá niêm yết
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước từ 6 tháng trở lên
  FAST 40+ 40Mps + 256Kbps 440.000 đồng/tháng 660.000 đồng/tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Trang bị Modem Wifi
  - Miễn phí 1 IP Tĩnh, phù hợp với gia đình 3-5 máy tính và có lắp camera, công ty doanh nghiệp nhỏ
  - Cước theo tháng 440.000đ/tháng Giảm đến 33% giá cước so với giá niêm yết
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước từ 6 tháng trở lên
  FAST 50 50Mbps + 784Kbps quốc tế 660.000 đồng/Tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 10-15 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
  FAST 60 60Mbps + 1Mbps quốc tế 880.000 đồng/Tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 10-15 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
  FAST 60+ 60Mbps + 2Mbps quốc tế 1.400.000 đồng/Tháng Chi tiết
  Đăng ký

  Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 10-15 máy tính
  Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
  Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
  FAST 80 80Mbps + 1.5Mbps Quốc tế 2.200.000 đồng/Tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 15-20 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
  FAST 80+ 80Mbps + 3Mbps Quốc tế 3.300.000 đồng/Tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 15-20 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
  FAST 100 100Mbps + 2Mbps Quốc tế 4.400.000 đồng/Tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 20-25 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
  FAST 120 120Mbps + 2Mbps Quốc tế 9.900.000 đ/tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 20-25 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
  Pub 60Mbps + 1.5 Mbps quốc tế 1.540.000 đ/tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 10-15 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
 • NET1 15Mbps 185.000 đồng/ tháng 250.000 đồng/ tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Phù hợp với gia đình sử dụng 1-2 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt + tặng thêm từ 1 đến 6 tháng sử dụng nếu đóng trước cước từ 6 đến 18 tháng
  - Trang bị modem wifi + bảo hành đổi mới thiết bị miễn phí trong suốt quá trình sử dụng
  - Cước theo tháng 185.000đ/tháng ( giảm 26% so với giá niêm yết)
  - Phạm vi áp dụng:Chỉ áp dụng KH hòa mạng tại Quận Long Biên và các Huyện ngoại thành Hà Nội
  NET2 20Mbps + 256Kbps Quốc tế 200.000 đồng/ tháng 300.000đồng/tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Phù hợp với gia đình sử dụng 2-3 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt + tặng thêm từ 1 đến 6 tháng sử dụng nếu đóng trước cước từ 6 đến 18 tháng
  - Trang bị modem wifi + bảo hành đổi mới thiết bị miễn phí trong suốt quá trình sử dụng
  - Cước theo tháng 200.000đ/tháng (giảm 34% so với giá niêm yết)
  - Phạm vi áp dụng: Chỉ áp dụng KH hòa mạng tại Quận Long Biên và các Huyện ngoại thành Hà Nội
  NET3 25Mbps + 256Kbps Quốc tế 220.000 đồng/ tháng 350.000 đồng/ tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Phù hợp với gia đình, sinh viên sử dụng 2-4 máy tính,
  - Miễn phí lắp đặt + tặng thêm từ 1 đến 6 tháng sử dụng nếu đóng trước cước từ 6 đến 18 tháng
  - Trang bị modem wifi + bảo hành đổi mới thiết bị miễn phí trong suốt quá trình sử dụng
  - Cước theo tháng 220.000đ/tháng ( giảm 38 % so với giá niêm yết)
  - Phạm vi áp dụng: Toàn quốc
  NET4 30Mbps + 256Kbps Quốc tế 240.000 đồng/ tháng 400.000 đồng/ tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Phù hợp với gia đình sử dụng 2-5 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt + tặng thêm từ 1 đến 6 tháng sử dụng nếu đóng trước cước từ 6 đến 18 tháng
  - Trang bị modem wifi + bảo hành đổi mới thiết bị miễn phí trong suốt quá trình sử dụng
  - Cước theo tháng 240.000đ/tháng ( giảm 40 % so với giá niêm yết)
  - Phạm vi áp dụng: Toàn quốc
  NET5 35Mbps + 256Kbps Quốc tế 270.000 đồng/tháng 450.000 đồng/tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Phù hợp với gia đình, sinh viên sử dụng 3-7 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt + tặng thêm từ 1 đến 6 tháng sử dụng nếu đóng trước cước từ 6 đến 18 tháng
  - trang bị modem wifi + bảo hành đổi mới thiết bị miễn phí trong suốt quá trình sử dụng
  - Cước theo tháng 270.000đ/tháng ( giảm 40 % so với giá niêm yết)
  - Phạm vi áp dụng: Toàn quốc
  NET6 40Mbps + 512Kbps Quốc tế 350.000 đồng/tháng 550.000 đồng/tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Phù hợp với gia đình, sinh viên sử dụng 5-10 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt + tặng thêm từ 1 đến 6 tháng sử dụng nếu đóng trước cước từ 6 đến 18 tháng
  - Trang bị modem wifi + bảo hành đổi mới thiết bị miễn phí trong suốt quá trình sử dụng
  - Cước theo tháng 350.000đ/tháng ( giảm 36 % so với giá niêm yết)
  - Phạm vi áp dụng: Toàn quốc
  NET7 100Mbps + 5Mbps Quốc tế 495.000 đồng/tháng 660.000 đồng/tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Phù hợp với xóm trọ, nhà nghỉ, cá nhân cần băng thông lớn
  - Tặng cước sử dụng 02 truyền hình số viettel bao gồm : 01 Sport (K+) giá 110.000đ/tháng và 01 Flexi giá 40k/tháng
  - Miễn phí lắp đặt, tặng thêm từ 1 đến 5 tháng trước khi đóng trước từ 6 đến 18 tháng
  - Trang bị modem băng tần kép + bảo hành miễn phí thiết bị trong suốt quá trình sử dụng
 • FAST 30+ 30Mps + 256Kbps 350.000 đồng/tháng 450.000 đồng/tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Trang bị Modem Wifi
  - Miễn phí 1 IP Tĩnh, phù hợp với gia đình có 2-3 máy tính và lắp camera
  - Cước theo tháng 350.000đ/tháng Giảm đến 22% giá cước so với giá niêm yết
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước từ 6 tháng trở lên
  FAST 40+ 40Mps + 256Kbps 440.000 đồng/tháng 660.000 đồng/tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Trang bị Modem Wifi
  - Miễn phí 1 IP Tĩnh, phù hợp với gia đình 3-5 máy tính và có lắp camera, công ty doanh nghiệp nhỏ
  - Cước theo tháng 440.000đ/tháng Giảm đến 33% giá cước so với giá niêm yết
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước từ 6 tháng trở lên
  FAST 50 50Mbps + 784Kbps quốc tế 660.000 đồng/Tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 10-15 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
  FAST 60 60Mbps + 1Mbps quốc tế 880.000 đồng/Tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 10-15 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
  FAST 60+ 60Mbps + 2Mbps quốc tế 1.400.000 đồng/Tháng Chi tiết
  Đăng ký

  Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 10-15 máy tính
  Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
  Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
  FAST 80 80Mbps + 1.5Mbps Quốc tế 2.200.000 đồng/Tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 15-20 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
  FAST 80+ 80Mbps + 3Mbps Quốc tế 3.300.000 đồng/Tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 15-20 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
  FAST 100 100Mbps + 2Mbps Quốc tế 4.400.000 đồng/Tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 20-25 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
  FAST 120 120Mbps + 2Mbps Quốc tế 9.900.000 đ/tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 20-25 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
 • Pub 60Mbps + 1.5 Mbps quốc tế 1.540.000 đ/tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 10-15 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
 • Net1+ Flexi 15Mbps + Flexi (160 kênh) 225.000 đồng/Tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD tua lại, ghi lại, lên lịch chương trình yêu thích, hát karaoke
  - Giảm đến 38% giá cước
  - Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
  Net1+Sport 15Mbps + Flexi (164 kênh tích hợp K+) 295.000 đồng/Tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD tua lại, ghi lại, lên lịch chương trình yêu thích, hát karaoke, 4 kênh K+ tua lại đươc
  - Giảm đến 33% giá cước
  - Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
  Net2+Flexi 20Mbps + Flexi (160 kênh) 240.000 đồng/Tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD tua lại, ghi lại, lên lịch chương trình yêu thích, hát karaoke
  - Giảm đến 38% giá cước
  - Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
  Net2+Sport 20Mbps + Flexi (164 kênh tích hợp K+) 310.000 đồng/Tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD tua lại, ghi lại, lên lịch chương trình yêu thích, hát karaoke, 4 kênh K+ tua lại đươc
  - Giảm đến 33% giá cước
  - Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
  Net3+Flexi 30Mbps + Flexi (160 kênh) 260.000 đồng/Tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD tua lại, ghi lại, lên lịch chương trình yêu thích, hát karaoke
  - Giảm đến 38% giá cước
  - Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
  Net3+Sport 30Mbps + Flexi (164 kênh tích hợp K+) 330.000 đồng/Tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD tua lại, ghi lại, lên lịch chương trình yêu thích, hát karaoke, 4 kênh K+ tua lại đươc
  - Giảm đến 33% giá cước
  - Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
  Flexi 77.000 đồng/ tháng 110.000 đồng/ tháng Chi tiết
  Đăng ký

  Miễn phí lắp đặt đối với khách hàng đóng trước 6 tháng

  Phí lắp đặt khi khách hàng đóng trước 3 tháng

  Trang bị Modem Wifi

  Giảm giá cước so với giá niêm yết

  Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
  Basic1 40.000 đồng/ tháng 40.000 đồng/ tháng Chi tiết
  Đăng ký

  Miễn phí lắp đặt đối với khách hàng đóng trước 6 tháng

  Phí lắp đặt khi khách hàng đóng trước 3 tháng

  Trang bị Modem Wifi

  Giảm giá cước so với giá niêm yết

  Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
  Combo Sport 4 30Mbps + Truyền hình Sport (hơn 160 kênh tích hợp kênh K+) 350.000 đồng/ tháng 590.000 đồng/ tháng Chi tiết
  Đăng ký

  Miễn phí lắp đặt đối với khách hàng đóng trước 6 tháng

  Phí lắp đặt khi khách hàng đóng trước 3 tháng

  Trang bị Modem Wifi

  Giảm giá cước so với giá niêm yết

  Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
  NET6 40Mbps + 512Kbps Quốc tế 350.000 đồng/ tháng 550.000 đồng/ tháng Chi tiết
  Đăng ký

  Miễn phí lắp đặt đối với khách hàng đóng trước 6 tháng

  Phí lắp đặt khi khách hàng đóng trước 3 tháng

  Trang bị Modem Wifi

  Giảm giá cước so với giá niêm yết

  Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
  Sport 110.000 đ/tháng Chi tiết
  Đăng ký

  Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
  Flexi 44.000 Chi tiết
  Đăng ký

  Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
 • Net1+ Flexi 15Mbps + Flexi (160 kênh) 225.000 đồng/Tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD tua lại, ghi lại, lên lịch chương trình yêu thích, hát karaoke
  - Giảm đến 38% giá cước
  - Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
  Net1+Sport 15Mbps + Flexi (164 kênh tích hợp K+) 295.000 đồng/Tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD tua lại, ghi lại, lên lịch chương trình yêu thích, hát karaoke, 4 kênh K+ tua lại đươc
  - Giảm đến 33% giá cước
  - Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
  Net2+Flexi 20Mbps + Flexi (160 kênh) 240.000 đồng/Tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD tua lại, ghi lại, lên lịch chương trình yêu thích, hát karaoke
  - Giảm đến 38% giá cước
  - Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
  Net2+Sport 20Mbps + Flexi (164 kênh tích hợp K+) 310.000 đồng/Tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD tua lại, ghi lại, lên lịch chương trình yêu thích, hát karaoke, 4 kênh K+ tua lại đươc
  - Giảm đến 33% giá cước
  - Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
  Net3+Flexi 30Mbps + Flexi (160 kênh) 260.000 đồng/Tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD tua lại, ghi lại, lên lịch chương trình yêu thích, hát karaoke
  - Giảm đến 38% giá cước
  - Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
  Net3+Sport 30Mbps + Flexi (164 kênh tích hợp K+) 330.000 đồng/Tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD tua lại, ghi lại, lên lịch chương trình yêu thích, hát karaoke, 4 kênh K+ tua lại đươc
  - Giảm đến 33% giá cước
  - Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
 • Sport 110.000 đ/tháng Chi tiết
  Đăng ký

  Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
  Flexi 44.000 Chi tiết
  Đăng ký

  Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
 • 4G0 1MB dung lượng 60 đồng/ MB Chi tiết
  Đăng ký
  4G70 2GB dung lượng 70.000 đồng/ 30 ngày Chi tiết
  Đăng ký
  4G40 1GB dung lượng 40.000 đồng/ 30 ngày Chi tiết
  Đăng ký
  Mimax90 5GB dung lượng 90.000 đồng/ 30 ngày Chi tiết
  Đăng ký
  Umax300 30GB dung lượng 300.000 đồng/ 30 ngày Chi tiết
  Đăng ký
  4G20 450MB dung lượng 20.000 đồng/ 30 ngày Chi tiết
  Đăng ký
  Mimax70 3GB dung lượng 70.000 đồng/ 30 ngày Chi tiết
  Đăng ký
 • 4G0 1MB dung lượng 60 đồng/ MB Chi tiết
  Đăng ký
  4G70 2GB dung lượng 70.000 đồng/ 30 ngày Chi tiết
  Đăng ký
  4G40 1GB dung lượng 40.000 đồng/ 30 ngày Chi tiết
  Đăng ký
  Mimax90 5GB dung lượng 90.000 đồng/ 30 ngày Chi tiết
  Đăng ký
 • Pub 60Mbps + 1.5 Mbps quốc tế 1.540.000 đ/tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 10-15 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên