banner-internetviettel.vn
banner-lap-mang-viettel
tong-dai-lap-mang-viettel
Hotline lắp mạng viettel
x5 luu luong
 • NET1PLUS 30Mbps 185.000 đồng/ tháng 250.000 đồng/ tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Phù hợp với gia đình sử dụng 1-3 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt + tặng thêm từ 1 đến 3 tháng sử dụng nếu đóng trước cước từ 6 đến 18 tháng
  - Trang bị modem wifi + bảo hành đổi mới thiết bị miễn phí trong suốt quá trình sử dụng
  - Cước theo tháng 185.000đ/tháng ( giảm 26% so với giá niêm yết)
  - Phạm vi áp dụng:Chỉ áp dụng KH hòa mạng tại Quận Long Biên và các Huyện ngoại thành Hà Nội
  NET2PLUS 40Mbps + 256Kbps Quốc tế 200.000 đồng/ tháng 300.000đồng/tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Phù hợp với gia đình sử dụng 4-6 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt + tặng thêm từ 1 đến 6 tháng sử dụng nếu đóng trước cước từ 6 đến 18 tháng
  - Trang bị modem wifi + bảo hành đổi mới thiết bị miễn phí trong suốt quá trình sử dụng
  - Cước theo tháng Quận Long Biên và Ngoại thành 200.000đ/tháng. Nội thành: 220.000đ/thang
  - Phạm vi áp dụng: Toàn quốc
  NET3PLUS 55Mbps + 256Kbps Quốc tế 230.000 đồng/ tháng 350.000 đồng/ tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Phù hợp với gia đình, sinh viên sử dụng 6-8 máy tính,
  - Miễn phí lắp đặt + tặng thêm từ 1 đến 6 tháng sử dụng nếu đóng trước cước từ 6 đến 18 tháng
  - Trang bị modem wifi + bảo hành đổi mới thiết bị miễn phí trong suốt quá trình sử dụng
  - Cước theo tháng Quận Long Biên và ngoại thành 230.000đ/tháng. Nội thành: 250.000đ/tháng (giảm 38 % so với giá niêm yết)
  - Phạm vi áp dụng: Toàn quốc
  NET4PLUS 70Mbps + 256Kbps Quốc tế 280.000 đồng/ tháng 400.000 đồng/ tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Phù hợp với gia đình sử dụng 10-15 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt + tặng thêm từ 1 đến 6 tháng sử dụng nếu đóng trước cước từ 6 đến 18 tháng
  - Trang bị modem wifi + bảo hành đổi mới thiết bị miễn phí trong suốt quá trình sử dụng
  - Cước theo tháng Quận Long Biên và ngoại thành: 280.000đ/tháng. Nội thành: 300.000đ/tháng (giảm 40 % so với giá niêm yết)
  - Phạm vi áp dụng: Toàn quốc
  NET5PLUS 150Mbps + 256Kbps Quốc tế 480.000 đồng/tháng 660.000 đồng/tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Phù hợp với xóm trọ, sinh viên sử dụng 15-30 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt + tặng thêm từ 1 đến 3 tháng sử dụng nếu đóng trước cước từ 6 đến 18 tháng
  - trang bị modem wifi + bảo hành đổi mới thiết bị miễn phí trong suốt quá trình sử dụng
  - Cước theo tháng Quận Long Biên và ngoại thành: 480.000đ/tháng. Nội thành 525.000đ/tháng (giảm 23 % so với giá niêm yết)
  - Tặng cước sử dụng 2 tivi trong đó 01 sport và 01 flexi
  - Phạm vi áp dụng: cá nhân toàn quốc
  FAST30+ 60Mbps/256Kbps 350.000 đồng/tháng 450.000 đồng/tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Trang bị Modem Wifi
  - Miễn phí 1 IP Tĩnh, phù hợp với doanh nghiêp có 20-30 máy tính và lắp camera
  - Cước theo tháng 350.000đ/tháng Giảm đến 22% giá cước so với giá niêm yết
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước từ 6 tháng trở lên
  FAST40+ 80Mbps/512Kbps 440.000 đồng/tháng 660.000 đồng/tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Trang bị Modem Wifi
  - Miễn phí 1 IP Tĩnh, phù hợp với công ty 30-40 máy tính và có lắp camera,
  - Cước theo tháng 440.000đ/tháng Giảm đến 33% giá cước so với giá niêm yết
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước từ 6 tháng trở lên
  FAST 50 100Mbps/784Kbps 660.000 đồng/Tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 35-50 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
  FAST 60 120Mbps/1Mbps 880.000 đồng/Tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 45-60 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
  FAST 60+ 120Mbps/2Mbps quốc tế 1.400.000 đồng/Tháng Chi tiết
  Đăng ký

  Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 45-60 máy tính nhưng cần truy cập trang web nước ngoài nhiều
  Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
  Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
  FAST 80 180Mbps/1.5Mbps Quốc tế 2.200.000 đồng/Tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 65-80 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
  FAST 80+ 180Mbps/3Mbps 3.300.000 đồng/Tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 65-80 máy tính, cần truy cập trang web, downup thông tin từ nước ngoài nhiều
  - Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
  FAST 100 200Mbps/2Mbps Quốc tế 4.400.000 đồng/Tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 85-100 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
  FAST 120 250Mbps/ 3Mbps Quốc tế 9.900.000 đ/tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 100-120 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
  Pub 60Mbps + 1.5 Mbps quốc tế 1.540.000 đ/tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 10-15 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
 • NET1PLUS 30Mbps 185.000 đồng/ tháng 250.000 đồng/ tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Phù hợp với gia đình sử dụng 1-3 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt + tặng thêm từ 1 đến 3 tháng sử dụng nếu đóng trước cước từ 6 đến 18 tháng
  - Trang bị modem wifi + bảo hành đổi mới thiết bị miễn phí trong suốt quá trình sử dụng
  - Cước theo tháng 185.000đ/tháng ( giảm 26% so với giá niêm yết)
  - Phạm vi áp dụng:Chỉ áp dụng KH hòa mạng tại Quận Long Biên và các Huyện ngoại thành Hà Nội
  NET2PLUS 40Mbps + 256Kbps Quốc tế 200.000 đồng/ tháng 300.000đồng/tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Phù hợp với gia đình sử dụng 4-6 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt + tặng thêm từ 1 đến 6 tháng sử dụng nếu đóng trước cước từ 6 đến 18 tháng
  - Trang bị modem wifi + bảo hành đổi mới thiết bị miễn phí trong suốt quá trình sử dụng
  - Cước theo tháng Quận Long Biên và Ngoại thành 200.000đ/tháng. Nội thành: 220.000đ/thang
  - Phạm vi áp dụng: Toàn quốc
  NET3PLUS 55Mbps + 256Kbps Quốc tế 230.000 đồng/ tháng 350.000 đồng/ tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Phù hợp với gia đình, sinh viên sử dụng 6-8 máy tính,
  - Miễn phí lắp đặt + tặng thêm từ 1 đến 6 tháng sử dụng nếu đóng trước cước từ 6 đến 18 tháng
  - Trang bị modem wifi + bảo hành đổi mới thiết bị miễn phí trong suốt quá trình sử dụng
  - Cước theo tháng Quận Long Biên và ngoại thành 230.000đ/tháng. Nội thành: 250.000đ/tháng (giảm 38 % so với giá niêm yết)
  - Phạm vi áp dụng: Toàn quốc
  NET4PLUS 70Mbps + 256Kbps Quốc tế 280.000 đồng/ tháng 400.000 đồng/ tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Phù hợp với gia đình sử dụng 10-15 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt + tặng thêm từ 1 đến 6 tháng sử dụng nếu đóng trước cước từ 6 đến 18 tháng
  - Trang bị modem wifi + bảo hành đổi mới thiết bị miễn phí trong suốt quá trình sử dụng
  - Cước theo tháng Quận Long Biên và ngoại thành: 280.000đ/tháng. Nội thành: 300.000đ/tháng (giảm 40 % so với giá niêm yết)
  - Phạm vi áp dụng: Toàn quốc
  NET5PLUS 150Mbps + 256Kbps Quốc tế 480.000 đồng/tháng 660.000 đồng/tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Phù hợp với xóm trọ, sinh viên sử dụng 15-30 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt + tặng thêm từ 1 đến 3 tháng sử dụng nếu đóng trước cước từ 6 đến 18 tháng
  - trang bị modem wifi + bảo hành đổi mới thiết bị miễn phí trong suốt quá trình sử dụng
  - Cước theo tháng Quận Long Biên và ngoại thành: 480.000đ/tháng. Nội thành 525.000đ/tháng (giảm 23 % so với giá niêm yết)
  - Tặng cước sử dụng 2 tivi trong đó 01 sport và 01 flexi
  - Phạm vi áp dụng: cá nhân toàn quốc
 • FAST30+ 60Mbps/256Kbps 350.000 đồng/tháng 450.000 đồng/tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Trang bị Modem Wifi
  - Miễn phí 1 IP Tĩnh, phù hợp với doanh nghiêp có 20-30 máy tính và lắp camera
  - Cước theo tháng 350.000đ/tháng Giảm đến 22% giá cước so với giá niêm yết
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước từ 6 tháng trở lên
  FAST40+ 80Mbps/512Kbps 440.000 đồng/tháng 660.000 đồng/tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Trang bị Modem Wifi
  - Miễn phí 1 IP Tĩnh, phù hợp với công ty 30-40 máy tính và có lắp camera,
  - Cước theo tháng 440.000đ/tháng Giảm đến 33% giá cước so với giá niêm yết
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước từ 6 tháng trở lên
  FAST 50 100Mbps/784Kbps 660.000 đồng/Tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 35-50 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
  FAST 60 120Mbps/1Mbps 880.000 đồng/Tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 45-60 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
  FAST 60+ 120Mbps/2Mbps quốc tế 1.400.000 đồng/Tháng Chi tiết
  Đăng ký

  Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 45-60 máy tính nhưng cần truy cập trang web nước ngoài nhiều
  Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
  Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
  FAST 80 180Mbps/1.5Mbps Quốc tế 2.200.000 đồng/Tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 65-80 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
  FAST 80+ 180Mbps/3Mbps 3.300.000 đồng/Tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 65-80 máy tính, cần truy cập trang web, downup thông tin từ nước ngoài nhiều
  - Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
  FAST 100 200Mbps/2Mbps Quốc tế 4.400.000 đồng/Tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 85-100 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
  FAST 120 250Mbps/ 3Mbps Quốc tế 9.900.000 đ/tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 100-120 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
 • Pub 60Mbps + 1.5 Mbps quốc tế 1.540.000 đ/tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 10-15 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
 • Net4plus + Sport 70Mbps + Flexiip (160 kênh) + 4 kênh K+ 420.000đ/tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD tua lại, ghi lại, lên lịch chương trình yêu thích, hát karaoke
  - Giá cước áp dụng Quận Long Biên và ngoại thành: 420.000đ/tháng. Nội thành: 440.000đ/tháng
  - Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
  - Phạm vi áp dụng: toàn quốc
  Net4plus +Flexi 70Mbps + Flexi (160 kênh) 300.000đ/tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD tua lại, ghi lại, lên lịch chương trình yêu thích, hát karaoke
  - Giá cước áp dụng Quận Long Biên và ngoại thành: 300.000đ/tháng. Nội thành: 315.000đ/tháng
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
  - Phạm vi áp dụng: toàn quốc
  Net1plus+ Flexi 30Mbps + Flexi (160 kênh) 225.000 đồng/Tháng 310.000đ Chi tiết
  Đăng ký

  - Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD tua lại, ghi lại, lên lịch chương trình yêu thích, hát karaoke
  - Giảm đến 38% giá cước
  - Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
  - Phạm vi áp dụng: Quận Long Biên và ngoại thành
  Net1plus+Sport 30Mbps + sport (164 kênh tích hợp K+) 325.000 đồng/Tháng 490.000đ Chi tiết
  Đăng ký

  - Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD tua lại, ghi lại, lên lịch chương trình yêu thích, hát karaoke, 4 kênh K+ tua lại đươc
  - Giảm đến 33% giá cước
  - Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
  - Phạm vi áp dụng: Quận Long Biên và ngoại thành giá 325.000đ/tháng, Nội thành: không áp dụng
  Net2plus+Flexi 40Mbps + Flexi (160 kênh) 240.000 đồng/Tháng 460.000đ Chi tiết
  Đăng ký

  - Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD tua lại, ghi lại, lên lịch chương trình yêu thích, hát karaoke
  - Giá cước áp dụng Quận Long Biên và ngoại thành: 240.000đ/tháng. Nội thành: 260.000đ/tháng
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
  - Phạm vi áp dụng: toàn quốc
  Net2plus+Sport 20Mbps + Flexi (164 kênh) + tích hợp 4 kênhK+ 340.000 đồng/Tháng 540.000đ Chi tiết
  Đăng ký

  - Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD tua lại, ghi lại, lên lịch chương trình yêu thích, hát karaoke, 4 kênh K+ tua lại đươc
  - Giá cước áp dụng Quận Long Biên và ngoại thành: 340.000đ/tháng. Nội thành: 360.000đ/tháng
  - Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
  - Phạm vi áp dụng: Toàn Quốc
  Net3plus+Flexi 55Mbps + Flexi (160 kênh) 260.000 đồng/Tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD tua lại, ghi lại, lên lịch chương trình yêu thích, hát karaoke
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
  - Giá cước áp dụng Quận Long Biên và ngoại thành: 260.000đ/tháng. Nội thành: 280.000đ
  - Phạm vi áp dụng: Toàn Quốc
  Net3plus+Sport 55Mbps + Flexi (160) kênh+ 4 kênh K+ 370.000 đồng/Tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD tua lại, ghi lại, lên lịch chương trình yêu thích, hát karaoke, 4 kênh K+ tua lại đươc
  - Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
  - Giá cước áp dụng Quận Long Biên và ngoại thành: 370.000đ/tháng. Nội thành: 390.000đ/tháng
  Flexi 77.000 đồng/ tháng 110.000 đồng/ tháng Chi tiết
  Đăng ký

  Miễn phí lắp đặt đối với khách hàng đóng trước 6 tháng

  Phí lắp đặt khi khách hàng đóng trước 3 tháng

  Trang bị Modem Wifi

  Giảm giá cước so với giá niêm yết

  Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
  Basic1 40.000 đồng/ tháng 40.000 đồng/ tháng Chi tiết
  Đăng ký

  Miễn phí lắp đặt đối với khách hàng đóng trước 6 tháng

  Phí lắp đặt khi khách hàng đóng trước 3 tháng

  Trang bị Modem Wifi

  Giảm giá cước so với giá niêm yết

  Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
  Combo Sport 4 30Mbps + Truyền hình Sport (hơn 160 kênh tích hợp kênh K+) 350.000 đồng/ tháng 590.000 đồng/ tháng Chi tiết
  Đăng ký

  Miễn phí lắp đặt đối với khách hàng đóng trước 6 tháng

  Phí lắp đặt khi khách hàng đóng trước 3 tháng

  Trang bị Modem Wifi

  Giảm giá cước so với giá niêm yết

  Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
  NET6 40Mbps + 512Kbps Quốc tế 350.000 đồng/ tháng 550.000 đồng/ tháng Chi tiết
  Đăng ký

  Miễn phí lắp đặt đối với khách hàng đóng trước 6 tháng

  Phí lắp đặt khi khách hàng đóng trước 3 tháng

  Trang bị Modem Wifi

  Giảm giá cước so với giá niêm yết

  Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
  Sport 110.000 đ/tháng Chi tiết
  Đăng ký

  Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
  Flexi 44.000 Chi tiết
  Đăng ký

  Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
 • Net4plus + Sport 70Mbps + Flexiip (160 kênh) + 4 kênh K+ 420.000đ/tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD tua lại, ghi lại, lên lịch chương trình yêu thích, hát karaoke
  - Giá cước áp dụng Quận Long Biên và ngoại thành: 420.000đ/tháng. Nội thành: 440.000đ/tháng
  - Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
  - Phạm vi áp dụng: toàn quốc
  Net4plus +Flexi 70Mbps + Flexi (160 kênh) 300.000đ/tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD tua lại, ghi lại, lên lịch chương trình yêu thích, hát karaoke
  - Giá cước áp dụng Quận Long Biên và ngoại thành: 300.000đ/tháng. Nội thành: 315.000đ/tháng
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
  - Phạm vi áp dụng: toàn quốc
  Net1plus+ Flexi 30Mbps + Flexi (160 kênh) 225.000 đồng/Tháng 310.000đ Chi tiết
  Đăng ký

  - Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD tua lại, ghi lại, lên lịch chương trình yêu thích, hát karaoke
  - Giảm đến 38% giá cước
  - Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
  - Phạm vi áp dụng: Quận Long Biên và ngoại thành
  Net1plus+Sport 30Mbps + sport (164 kênh tích hợp K+) 325.000 đồng/Tháng 490.000đ Chi tiết
  Đăng ký

  - Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD tua lại, ghi lại, lên lịch chương trình yêu thích, hát karaoke, 4 kênh K+ tua lại đươc
  - Giảm đến 33% giá cước
  - Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
  - Phạm vi áp dụng: Quận Long Biên và ngoại thành giá 325.000đ/tháng, Nội thành: không áp dụng
  Net2plus+Flexi 40Mbps + Flexi (160 kênh) 240.000 đồng/Tháng 460.000đ Chi tiết
  Đăng ký

  - Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD tua lại, ghi lại, lên lịch chương trình yêu thích, hát karaoke
  - Giá cước áp dụng Quận Long Biên và ngoại thành: 240.000đ/tháng. Nội thành: 260.000đ/tháng
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
  - Phạm vi áp dụng: toàn quốc
  Net2plus+Sport 20Mbps + Flexi (164 kênh) + tích hợp 4 kênhK+ 340.000 đồng/Tháng 540.000đ Chi tiết
  Đăng ký

  - Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD tua lại, ghi lại, lên lịch chương trình yêu thích, hát karaoke, 4 kênh K+ tua lại đươc
  - Giá cước áp dụng Quận Long Biên và ngoại thành: 340.000đ/tháng. Nội thành: 360.000đ/tháng
  - Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
  - Phạm vi áp dụng: Toàn Quốc
  Net3plus+Flexi 55Mbps + Flexi (160 kênh) 260.000 đồng/Tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD tua lại, ghi lại, lên lịch chương trình yêu thích, hát karaoke
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
  - Giá cước áp dụng Quận Long Biên và ngoại thành: 260.000đ/tháng. Nội thành: 280.000đ
  - Phạm vi áp dụng: Toàn Quốc
  Net3plus+Sport 55Mbps + Flexi (160) kênh+ 4 kênh K+ 370.000 đồng/Tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD tua lại, ghi lại, lên lịch chương trình yêu thích, hát karaoke, 4 kênh K+ tua lại đươc
  - Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
  - Giá cước áp dụng Quận Long Biên và ngoại thành: 370.000đ/tháng. Nội thành: 390.000đ/tháng
 • Sport 110.000 đ/tháng Chi tiết
  Đăng ký

  Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
  Flexi 44.000 Chi tiết
  Đăng ký

  Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
 • 4G0 1MB dung lượng 60 đồng/ MB Chi tiết
  Đăng ký
  4G70 2GB dung lượng 70.000 đồng/ 30 ngày Chi tiết
  Đăng ký
  4G40 1GB dung lượng 40.000 đồng/ 30 ngày Chi tiết
  Đăng ký
  Mimax90 5GB dung lượng 90.000 đồng/ 30 ngày Chi tiết
  Đăng ký
  Umax300 30GB dung lượng 300.000 đồng/ 30 ngày Chi tiết
  Đăng ký
  4G20 450MB dung lượng 20.000 đồng/ 30 ngày Chi tiết
  Đăng ký
  Mimax70 3GB dung lượng 70.000 đồng/ 30 ngày Chi tiết
  Đăng ký
 • 4G0 1MB dung lượng 60 đồng/ MB Chi tiết
  Đăng ký
  4G70 2GB dung lượng 70.000 đồng/ 30 ngày Chi tiết
  Đăng ký
  4G40 1GB dung lượng 40.000 đồng/ 30 ngày Chi tiết
  Đăng ký
  Mimax90 5GB dung lượng 90.000 đồng/ 30 ngày Chi tiết
  Đăng ký
 • Pub 60Mbps + 1.5 Mbps quốc tế 1.540.000 đ/tháng Chi tiết
  Đăng ký

  - Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 10-15 máy tính
  - Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
  - Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên