Gói cước cũ

FAST2H BASICBOX (Hiết hiệu lực)

FAST2H BASICBOX (Hiết hiệu lực)

250.000đồng/tháng
150Mbps + Basic TV360Box

* Trang bị miễn phí Modem WiFi 2 băng tần và 01 đầu thu Set-top-box trong suốt thời gian sử dụng.
* Hơn 150 kênh Truyền hình trong nước và quốc tế.
* Miễn phí gói VOD Giải trí tổng hợp: Kho nội dung khổng lồ gồm Thiếu nhi, phim, ca nhạc,…
* Đặc biệt miễn phí cước data Viettel (4G/5G) khi xem TV360 trên Smartphone.
Đăng ký
FAST2H STDBOX (Hết hiệu lực)

FAST2H STDBOX (Hết hiệu lực)

293.000 đồng/tháng
150Mbps + STD TV360Box

Trang bị miễn phí Modem WiFi 2 băng tần và 01 đầu thu Set-top-box trong suốt thời gian sử dụng.
* Hơn 160 kênh Truyền hình trong nước và quốc tế.
* Miễn phí gói VOD Giải trí tổng hợp: Kho nội dung khổng lồ gồm Thiếu nhi, phim, ca nhạc,…
* Đặc biệt miễn phí cước data Viettel (4G/5G) khi xem TV360 trên Smartphone.
Đăng ký
FAST2T BASIC360 (Hết hiệu lực)

FAST2T BASIC360 (Hết hiệu lực)

199.000đồng/tháng
150Mbps + Basic TV360App

* Trang bị miễn phí Modem WiFi 2 băng tần trong suốt thời gian sử dụng.
* Hơn 150 kênh Truyền hình trong nước và quốc tế.
* Miễn phí gói VOD Giải trí tổng hợp: Kho nội dung khổng lồ gồm Thiếu nhi, phim, ca nhạc,…
* Đặc biệt miễn phí cước data Viettel (4G/5G) khi xem TV360 trên Smartphone.
Đăng ký
FAST2T BASICBOX (Hết hiệu lực)

FAST2T BASICBOX (Hết hiệu lực)

239.000 đồng/tháng
150Mbps + Basic TV360Box

* Trang bị miễn phí Modem WiFi 2 băng tần và 01 đầu thu Set-top-box trong suốt thời gian sử dụng.
* Hơn 150 kênh Truyền hình trong nước và quốc tế.
* Miễn phí gói VOD Giải trí tổng hợp: Kho nội dung khổng lồ gồm Thiếu nhi, phim, ca nhạc,…
* Đặc biệt miễn phí cước data Viettel (4G/5G) khi xem TV360 trên Smartphone.
Đăng ký
FAST2H VKPBOX (Hết hiệu lực)

FAST2H VKPBOX (Hết hiệu lực)

412.000đồng/tháng
150Mbps + VKP TV360Box

* Trang bị miễn phí Modem WiFi 2 băng tần và 01 đầu thu Set-top-box trong suốt thời gian sử dụng.
* Hơn 164 kênh Truyền hình trong nước và quốc tế.
* Miễn phí gói VOD Giải trí tổng hợp: Kho nội dung khổng lồ gồm Thiếu nhi, phim, ca nhạc,…
* Đặc biệt miễn phí cước data Viettel (4G/5G) khi xem TV360 trên Smartphone.
Đăng ký
FAST2 (Hết hiệu lực)

FAST2 (Hết hiệu lực)

189.000 đồng/tháng
150Mbps

- Phù hợp với cá nhân, gia đình có nhu cầu Internet cơ bản, vùng phủ hẹp.
- Miễn phí lắp đặt + tặng thêm từ 1 đến 4 tháng sử dụng nếu đóng trước cước từ 6 đến 18 tháng
- Trang bị modem wifi + bảo hành thiết bị miễn phí trong suốt quá trình sử dụng
- Cước theo tháng: 189.000VND/tháng với ngoại thành Hà Nội và 61 Tỉnh. 229.000VND/tháng với nội thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. 200.000VND/tháng với ngoại thành HCM
Đăng ký
FAST3 (Hết hiệu lực)

FAST3 (Hết hiệu lực)

229.000 đồng/tháng
250Mbps

- Phù hợp với cá nhân, gia đình có nhu cầu Internet băng thông cao nhưng vùng phủ hẹp.
- Miễn phí lắp đặt + tặng thêm từ 1 đến 4 tháng sử dụng nếu đóng trước cước từ 6 đến 18 tháng
- Trang bị modem wifi + bảo hành thiết bị miễn phí trong suốt quá trình sử dụng
- Cước theo tháng: 229.000VND/tháng với ngoại thành Hà Nội và 61 Tỉnh. 255.000VND/tháng với nội thành Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.
Đăng ký
FAST4 (Hết hiệu lực)

FAST4 (Hết hiệu lực)

290.000 đồng/tháng
300Mbps

- Phù hợp với cá nhân, gia đình có nhu cầu Internet băng thông cao nhưng vùng phủ hẹp.
- Miễn phí lắp đặt + tặng thêm từ 1 đến 4 tháng sử dụng nếu đóng trước cước từ 6 đến 18 tháng
- Trang bị modem wifi + bảo hành thiết bị miễn phí trong suốt quá trình sử dụng
- Cước theo tháng: 290.000VND/tháng với ngoại thành Hà Nội và 61 Tỉnh. 330.000VND/tháng với nội thành Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.
Đăng ký