Gia đình và cá nhân

NET1

NET1

185.000 đồng/ tháng
250.000 đồng/ tháng
15Mbps

- Phù hợp với gia đình sử dụng 1-2 máy tính
- Miễn phí lắp đặt + tặng thêm từ 1 đến 6 tháng sử dụng nếu đóng trước cước từ 6 đến 18 tháng
- Trang bị modem wifi + bảo hành đổi mới thiết bị miễn phí trong suốt quá trình sử dụng
- Cước theo tháng 185.000đ/tháng ( giảm 26% so với giá niêm yết)
- Phạm vi áp dụng:Chỉ áp dụng KH hòa mạng tại Quận Long Biên và các Huyện ngoại thành Hà Nội
Đăng ký
NET2

NET2

200.000 đồng/ tháng
300.000đồng/tháng
20Mbps + 256Kbps Quốc tế

- Phù hợp với gia đình sử dụng 2-3 máy tính
- Miễn phí lắp đặt + tặng thêm từ 1 đến 6 tháng sử dụng nếu đóng trước cước từ 6 đến 18 tháng
- Trang bị modem wifi + bảo hành đổi mới thiết bị miễn phí trong suốt quá trình sử dụng
- Cước theo tháng 200.000đ/tháng (giảm 34% so với giá niêm yết)
- Phạm vi áp dụng: Chỉ áp dụng KH hòa mạng tại Quận Long Biên và các Huyện ngoại thành Hà Nội
Đăng ký
NET3

NET3

220.000 đồng/ tháng
350.000 đồng/ tháng
25Mbps + 256Kbps Quốc tế

- Phù hợp với gia đình, sinh viên sử dụng 2-4 máy tính,
- Miễn phí lắp đặt + tặng thêm từ 1 đến 6 tháng sử dụng nếu đóng trước cước từ 6 đến 18 tháng
- Trang bị modem wifi + bảo hành đổi mới thiết bị miễn phí trong suốt quá trình sử dụng
- Cước theo tháng 220.000đ/tháng ( giảm 38 % so với giá niêm yết)
- Phạm vi áp dụng: Toàn quốc
Đăng ký
NET4

NET4

240.000 đồng/ tháng
400.000 đồng/ tháng
30Mbps + 256Kbps Quốc tế

- Phù hợp với gia đình sử dụng 2-5 máy tính
- Miễn phí lắp đặt + tặng thêm từ 1 đến 6 tháng sử dụng nếu đóng trước cước từ 6 đến 18 tháng
- Trang bị modem wifi + bảo hành đổi mới thiết bị miễn phí trong suốt quá trình sử dụng
- Cước theo tháng 240.000đ/tháng ( giảm 40 % so với giá niêm yết)
- Phạm vi áp dụng: Toàn quốc
Đăng ký
NET5

NET5

270.000 đồng/tháng
450.000 đồng/tháng
35Mbps + 256Kbps Quốc tế

- Phù hợp với gia đình, sinh viên sử dụng 3-7 máy tính
- Miễn phí lắp đặt + tặng thêm từ 1 đến 6 tháng sử dụng nếu đóng trước cước từ 6 đến 18 tháng
- trang bị modem wifi + bảo hành đổi mới thiết bị miễn phí trong suốt quá trình sử dụng
- Cước theo tháng 270.000đ/tháng ( giảm 40 % so với giá niêm yết)
- Phạm vi áp dụng: Toàn quốc
Đăng ký
NET6

NET6

350.000 đồng/tháng
550.000 đồng/tháng
40Mbps + 512Kbps Quốc tế

- Phù hợp với gia đình, sinh viên sử dụng 5-10 máy tính
- Miễn phí lắp đặt + tặng thêm từ 1 đến 6 tháng sử dụng nếu đóng trước cước từ 6 đến 18 tháng
- Trang bị modem wifi + bảo hành đổi mới thiết bị miễn phí trong suốt quá trình sử dụng
- Cước theo tháng 350.000đ/tháng ( giảm 36 % so với giá niêm yết)
- Phạm vi áp dụng: Toàn quốc
Đăng ký
GỌI NGAY
+
Gửi!