Gia đình và cá nhân

NET1PLUS

NET1PLUS

185.000 đồng/ tháng
250.000 đồng/ tháng
30Mbps

- Phù hợp với gia đình sử dụng 1-3 máy tính
- Miễn phí lắp đặt + tặng thêm từ 1 đến 3 tháng sử dụng nếu đóng trước cước từ 6 đến 18 tháng
- Trang bị modem wifi + bảo hành đổi mới thiết bị miễn phí trong suốt quá trình sử dụng
- Cước theo tháng 185.000đ/tháng ( giảm 26% so với giá niêm yết)
- Phạm vi áp dụng:Chỉ áp dụng KH hòa mạng tại Quận Long Biên và các Huyện ngoại thành Hà Nội
Đăng ký
NET2PLUS

NET2PLUS

200.000 đồng/ tháng
300.000đồng/tháng
40Mbps + 256Kbps Quốc tế

- Phù hợp với gia đình sử dụng 4-6 máy tính
- Miễn phí lắp đặt + tặng thêm từ 1 đến 6 tháng sử dụng nếu đóng trước cước từ 6 đến 18 tháng
- Trang bị modem wifi + bảo hành đổi mới thiết bị miễn phí trong suốt quá trình sử dụng
- Cước theo tháng Quận Long Biên và Ngoại thành 200.000đ/tháng. Nội thành: 220.000đ/thang
- Phạm vi áp dụng: Toàn quốc
Đăng ký
NET3PLUS

NET3PLUS

230.000 đồng/ tháng
350.000 đồng/ tháng
55Mbps + 256Kbps Quốc tế

- Phù hợp với gia đình, sinh viên sử dụng 6-8 máy tính,
- Miễn phí lắp đặt + tặng thêm từ 1 đến 6 tháng sử dụng nếu đóng trước cước từ 6 đến 18 tháng
- Trang bị modem wifi + bảo hành đổi mới thiết bị miễn phí trong suốt quá trình sử dụng
- Cước theo tháng Quận Long Biên và ngoại thành 230.000đ/tháng. Nội thành: 250.000đ/tháng (giảm 38 % so với giá niêm yết)
- Phạm vi áp dụng: Toàn quốc
Đăng ký
NET4PLUS

NET4PLUS

280.000 đồng/ tháng
400.000 đồng/ tháng
70Mbps + 256Kbps Quốc tế

- Phù hợp với gia đình sử dụng 10-15 máy tính
- Miễn phí lắp đặt + tặng thêm từ 1 đến 6 tháng sử dụng nếu đóng trước cước từ 6 đến 18 tháng
- Trang bị modem wifi + bảo hành đổi mới thiết bị miễn phí trong suốt quá trình sử dụng
- Cước theo tháng Quận Long Biên và ngoại thành: 280.000đ/tháng. Nội thành: 300.000đ/tháng (giảm 40 % so với giá niêm yết)
- Phạm vi áp dụng: Toàn quốc
Đăng ký
NET5PLUS

NET5PLUS

480.000 đồng/tháng
660.000 đồng/tháng
150Mbps + 256Kbps Quốc tế

- Phù hợp với xóm trọ, sinh viên sử dụng 15-30 máy tính
- Miễn phí lắp đặt + tặng thêm từ 1 đến 3 tháng sử dụng nếu đóng trước cước từ 6 đến 18 tháng
- trang bị modem wifi + bảo hành đổi mới thiết bị miễn phí trong suốt quá trình sử dụng
- Cước theo tháng Quận Long Biên và ngoại thành: 480.000đ/tháng. Nội thành 525.000đ/tháng (giảm 23 % so với giá niêm yết)
- Tặng cước sử dụng 2 tivi trong đó 01 sport và 01 flexi
- Phạm vi áp dụng: cá nhân toàn quốc
Đăng ký
GỌI NGAY
+
Gửi!