Cách kiểm tra tốc độ mạng Internet Viettel, VNPT, FPT, bằng Speedtest.net

Cách kiểm tra tốc độ mạng Internet Viettel, VNPT, FPT, bằng Speedtest.net

3.9/5 - (23 bình chọn)

Để kiểm tra tốc độ Internet của 1 số nhà mạng VNPT, FPT, Viettel, và kiểm tra tốc độ mạng thực tế up file tải file

Thông thường khi lắp mạng internet người lắp sẽ test tốc độ cho bạn xem thống số và đường dây lắp cho bạn đã đúng chưa thông qua trang web: speedtest.net

Cách kiểm tra tốc độ mạng bằng speedtest

Sau đó click vào BEGIN TEST  để bắt đầu kiểm tra (test)
Sau khi nhấn phần mềm sẽ xử lý và gửi từng pagkage để test tốc độ download và upload của mạng internet của bạn

Sau khi test sẽ có kết quả cuối cùng về tốc độ upload và download.

Cách kiểm tra tốc độ mạng

Tuy nhiên đây là tốc độ mạng tính theo Mbps(Megabit) nhưng trong thực tế chúng ta thường tính tốc độ mạng theo MBps(Megabyte). Nên tốc độ thực tế bạn có thể lấy kết quả đã test và chia cho 8 đã ra kết quả tốc độ mạng cuối cùng.

Ví dụ tốc độ download trug bình của mạng mình test là 14.5/8 = 1.8125 MB/s
Tốc độ upload là 15.76/8 = 1.97 MB/s