Doanh nghiệp

FAST30+

FAST30+

350.000 đồng/tháng
450.000 đồng/tháng
60Mbps/256Kbps

- Trang bị Modem Wifi
- Miễn phí 1 IP Tĩnh, phù hợp với doanh nghiêp có 20-30 máy tính và lắp camera
- Cước theo tháng 350.000đ/tháng Giảm đến 22% giá cước so với giá niêm yết
- Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước từ 6 tháng trở lên
Đăng ký
FAST40+

FAST40+

440.000 đồng/tháng
660.000 đồng/tháng
80Mbps/512Kbps

- Trang bị Modem Wifi
- Miễn phí 1 IP Tĩnh, phù hợp với công ty 30-40 máy tính và có lắp camera,
- Cước theo tháng 440.000đ/tháng Giảm đến 33% giá cước so với giá niêm yết
- Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước từ 6 tháng trở lên
Đăng ký
FAST 50

FAST 50

660.000 đồng/Tháng
100Mbps/784Kbps

- Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 35-50 máy tính
- Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
- Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
Đăng ký
FAST 60

FAST 60

880.000 đồng/Tháng
120Mbps/1Mbps

- Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 45-60 máy tính
- Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
- Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
Đăng ký
FAST 60+

FAST 60+

1.400.000 đồng/Tháng
120Mbps/2Mbps quốc tế

Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 45-60 máy tính nhưng cần truy cập trang web nước ngoài nhiều
Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
Đăng ký
FAST 80

FAST 80

2.200.000 đồng/Tháng
180Mbps/1.5Mbps Quốc tế

- Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 65-80 máy tính
- Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
- Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
Đăng ký
FAST 80+

FAST 80+

3.300.000 đồng/Tháng
180Mbps/3Mbps

- Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 65-80 máy tính, cần truy cập trang web, downup thông tin từ nước ngoài nhiều
- Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
- Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
Đăng ký
FAST 100

FAST 100

4.400.000 đồng/Tháng
200Mbps/2Mbps Quốc tế

- Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 85-100 máy tính
- Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
- Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
Đăng ký
GỌI NGAY
+
Gửi!