Doanh nghiệp

F500PLUS

F500PLUS

17.600.000đ
500 Mbps+ 25 Mbps

Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 100 máy tính, cần truy cập trang web, downup thông tin từ nước ngoài nhiều
Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ cân bằng tải, 1 IP tĩnh + Block IP/29 (8 IP)
Tặng từ 1 đến 5 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
Đăng ký
F500BASIC

F500BASIC

13.200.000đ/tháng
500 Mbps + 20 Mbps

Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 100 máy tính, cần truy cập trang web, downup thông tin từ nước ngoài nhiều
Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ cân bằng tải, 1 IP tĩnh + Block IP/29 (8 IP)
Tặng từ 1 đến 5 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
Đăng ký
F90N

F90N

440.000 đồng/tháng
90Mbps/2Mbps

Trang bị Modem Wifi, cân bằng tải, Ip động
Cước theo tháng 440.000đ/tháng
Tặng từ 1 đến 5 tháng cước khi KH đóng trước từ 6 tháng trở lên
Đăng ký
F90BASIC

F90BASIC

660.000 đồng/tháng
90Mbps/1Mbps

Trang bị Modem Wifi, cân bằng tải
Miễn phí 1 IP Tĩnh, phù hợp với công ty nhỏ và có lắp camera
Cước theo tháng 660.000 đ/tháng.
Tặng từ 1 đến 5 tháng cước khi KH đóng trước từ 6 tháng trở lên
Đăng ký
F90PLUS

F90PLUS

880.000 đồng/Tháng
90Mbps/3Mbps

Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp nhỏ
Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi, 1 IP tĩnh
Tặng từ 1 đến 5 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
Đăng ký
F200N

F200N

1.100.000 đồng/Tháng
200Mbps/2Mbps

- Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp sử dụng từ 20-30 máy tính
- Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ cân bằng tải, 1 Ip Tĩnh
- Tặng từ 1 đến 5 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
Đăng ký
F200BASIC

F200BASIC

2.200.000 đồng/Tháng
200Mbps/4Mbps quốc tế

Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 20-40 máy tính nhưng cần truy cập trang web nước ngoài nhiều
Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi, 1IP Tĩnh
Tặng từ 1 đến 5 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
Đăng ký
F200PLUS

F200PLUS

4.400.000 đồng/Tháng
200Mbps/6Mbps Quốc tế

Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 20-40 máy tính, yêu cầu cao về truy cập quốc tế
Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi, 1 IP Tĩnh
Tặng từ 1 đến 5 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
Đăng ký
GỌI NGAY
+
Gửi!