Doanh nghiệp

F90N

F90N

440.000 đồng/tháng
90Mbps/2Mbps

Trang bị Modem Wifi, Ip động, không có cân bằng tải.
Cước theo tháng 440.000đ/tháng
Tặng từ 1 đến 4 tháng cước khi KH đóng trước từ 6 tháng trở lên
Đăng ký
F90 BASIC

F90 BASIC

660.000 đồng/tháng
90Mbps/1Mbps

Trang bị Modem Wifi, cân bằng tải
Miễn phí 1 IP Tĩnh, phù hợp với công ty nhỏ và có lắp camera
Cước theo tháng 660.000 đ/tháng.
Tặng từ 1 đến 4 tháng cước khi KH đóng trước từ 6 tháng trở lên
Đăng ký
F90 PLUS

F90 PLUS

880.000 đồng/Tháng
90Mbps/3Mbps

Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp nhỏ
Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi, 1 IP tĩnh
Tặng từ 1 đến 4 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
Đăng ký
F200N

F200N

1.100.000 đồng/Tháng
200Mbps/2Mbps

- Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp sử dụng từ 20-30 máy tính
- Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ cân bằng tải, 1 Ip Tĩnh
- Tặng từ 1 đến 4 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
Đăng ký
F200 BASIC

F200 BASIC

2.200.000 đồng/Tháng
200Mbps/4Mbps quốc tế

Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 20-40 máy tính nhưng cần truy cập trang web nước ngoài nhiều
Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi, 1IP Tĩnh
Tặng từ 1 đến 4 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
Đăng ký
F200 PLUS

F200 PLUS

4.400.000 đồng/Tháng
200Mbps/6Mbps Quốc tế

Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 20-40 máy tính, yêu cầu cao về truy cập quốc tế
Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi, 1 IP Tĩnh
Tặng từ 1 đến 4 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
Đăng ký
F300N

F300N

6.050.000 đồng/Tháng
300Mbps/8Mbps

Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 40-60 máy tính, cần truy cập trang web, downup thông tin từ nước ngoài nhiều
Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ cân bằng tải, 1 IP tĩnh + Block IP/30 (4 IP)
Tặng từ 1 đến 4 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
Đăng ký
F300 BASIC

F300 BASIC

7.700.000 đồng/Tháng
300Mbps/11Mbps Quốc tế

Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 60-80 máy tính, cần truy cập trang web, downup thông tin từ nước ngoài nhiều
Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ cân bằng tải, 1 IP tĩnh + Block IP/30 (4 IP)
Tặng từ 1 đến 4 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
Đăng ký