Truyền hình

Net1+ Flexi

Net1+ Flexi

225.000 đồng/Tháng
15Mbps + Flexi (160 kênh)

- Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD tua lại, ghi lại, lên lịch chương trình yêu thích, hát karaoke
- Giảm đến 38% giá cước
- Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
Đăng ký
Net1+Sport

Net1+Sport

295.000 đồng/Tháng
15Mbps + Flexi (164 kênh tích hợp K+)

- Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD tua lại, ghi lại, lên lịch chương trình yêu thích, hát karaoke, 4 kênh K+ tua lại đươc
- Giảm đến 33% giá cước
- Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
Đăng ký
Net2+Flexi

Net2+Flexi

240.000 đồng/Tháng
20Mbps + Flexi (160 kênh)

- Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD tua lại, ghi lại, lên lịch chương trình yêu thích, hát karaoke
- Giảm đến 38% giá cước
- Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
Đăng ký
Net2+Sport

Net2+Sport

310.000 đồng/Tháng
20Mbps + Flexi (164 kênh tích hợp K+)

- Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD tua lại, ghi lại, lên lịch chương trình yêu thích, hát karaoke, 4 kênh K+ tua lại đươc
- Giảm đến 33% giá cước
- Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
Đăng ký
Net3+Flexi

Net3+Flexi

260.000 đồng/Tháng
30Mbps + Flexi (160 kênh)

- Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD tua lại, ghi lại, lên lịch chương trình yêu thích, hát karaoke
- Giảm đến 38% giá cước
- Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
Đăng ký
Net3+Sport

Net3+Sport

330.000 đồng/Tháng
30Mbps + Flexi (164 kênh tích hợp K+)

- Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD tua lại, ghi lại, lên lịch chương trình yêu thích, hát karaoke, 4 kênh K+ tua lại đươc
- Giảm đến 33% giá cước
- Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
Đăng ký
Sport

Sport

110.000 đ/tháng

Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
Đăng ký
Flexi

Flexi

44.000

Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
Đăng ký
GỌI NGAY
+
Gửi!