Truyền hình

Net4plus + Sport

Net4plus + Sport

420.000đ/tháng
70Mbps + Flexiip (160 kênh) + 4 kênh K+

- Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD tua lại, ghi lại, lên lịch chương trình yêu thích, hát karaoke
- Giá cước áp dụng Quận Long Biên và ngoại thành: 420.000đ/tháng. Nội thành: 440.000đ/tháng
- Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
- Phạm vi áp dụng: toàn quốc
Đăng ký
Net4plus +Flexi

Net4plus +Flexi

300.000đ/tháng
70Mbps + Flexi (160 kênh)

- Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD tua lại, ghi lại, lên lịch chương trình yêu thích, hát karaoke
- Giá cước áp dụng Quận Long Biên và ngoại thành: 300.000đ/tháng. Nội thành: 315.000đ/tháng
- Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
- Phạm vi áp dụng: toàn quốc
Đăng ký
Net1plus+ Flexi

Net1plus+ Flexi

225.000 đồng/Tháng
310.000đ
30Mbps + Flexi (160 kênh)

- Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD tua lại, ghi lại, lên lịch chương trình yêu thích, hát karaoke
- Giảm đến 38% giá cước
- Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
- Phạm vi áp dụng: Quận Long Biên và ngoại thành
Đăng ký
Net1plus+Sport

Net1plus+Sport

325.000 đồng/Tháng
490.000đ
30Mbps + sport (164 kênh tích hợp K+)

- Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD tua lại, ghi lại, lên lịch chương trình yêu thích, hát karaoke, 4 kênh K+ tua lại đươc
- Giảm đến 33% giá cước
- Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
- Phạm vi áp dụng: Quận Long Biên và ngoại thành giá 325.000đ/tháng, Nội thành: không áp dụng
Đăng ký
Net2plus+Flexi

Net2plus+Flexi

240.000 đồng/Tháng
460.000đ
40Mbps + Flexi (160 kênh)

- Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD tua lại, ghi lại, lên lịch chương trình yêu thích, hát karaoke
- Giá cước áp dụng Quận Long Biên và ngoại thành: 240.000đ/tháng. Nội thành: 260.000đ/tháng
- Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
- Phạm vi áp dụng: toàn quốc
Đăng ký
Net2plus+Sport

Net2plus+Sport

340.000 đồng/Tháng
540.000đ
20Mbps + Flexi (164 kênh) + tích hợp 4 kênhK+

- Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD tua lại, ghi lại, lên lịch chương trình yêu thích, hát karaoke, 4 kênh K+ tua lại đươc
- Giá cước áp dụng Quận Long Biên và ngoại thành: 340.000đ/tháng. Nội thành: 360.000đ/tháng
- Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
- Phạm vi áp dụng: Toàn Quốc
Đăng ký
Net3plus+Flexi

Net3plus+Flexi

260.000 đồng/Tháng
55Mbps + Flexi (160 kênh)

- Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD tua lại, ghi lại, lên lịch chương trình yêu thích, hát karaoke
- Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
- Giá cước áp dụng Quận Long Biên và ngoại thành: 260.000đ/tháng. Nội thành: 280.000đ
- Phạm vi áp dụng: Toàn Quốc
Đăng ký
Net3plus+Sport

Net3plus+Sport

370.000 đồng/Tháng
55Mbps + Flexi (160) kênh+ 4 kênh K+

- Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD tua lại, ghi lại, lên lịch chương trình yêu thích, hát karaoke, 4 kênh K+ tua lại đươc
- Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
- Giá cước áp dụng Quận Long Biên và ngoại thành: 370.000đ/tháng. Nội thành: 390.000đ/tháng
Đăng ký
Sport

Sport

110.000 đ/tháng

Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
Đăng ký
Flexi

Flexi

44.000

Tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước 6 tháng trở lên
Đăng ký
GỌI NGAY
+
Gửi!