Internet Viettel

NET1

NET1

185.000 đồng/ tháng
250.000 đồng/ tháng
15Mbps

- Phù hợp với gia đình sử dụng 1-2 máy tính
- Miễn phí lắp đặt + tặng thêm từ 1 đến 6 tháng sử dụng nếu đóng trước cước từ 6 đến 18 tháng
- Trang bị modem wifi + bảo hành đổi mới thiết bị miễn phí trong suốt quá trình sử dụng
- Cước theo tháng 185.000đ/tháng ( giảm 26% so với giá niêm yết)
- Phạm vi áp dụng:Chỉ áp dụng KH hòa mạng tại Quận Long Biên và các Huyện ngoại thành Hà Nội
Đăng ký
NET2

NET2

200.000 đồng/ tháng
300.000đồng/tháng
20Mbps + 256Kbps Quốc tế

- Phù hợp với gia đình sử dụng 2-3 máy tính
- Miễn phí lắp đặt + tặng thêm từ 1 đến 6 tháng sử dụng nếu đóng trước cước từ 6 đến 18 tháng
- Trang bị modem wifi + bảo hành đổi mới thiết bị miễn phí trong suốt quá trình sử dụng
- Cước theo tháng 200.000đ/tháng (giảm 34% so với giá niêm yết)
- Phạm vi áp dụng: Chỉ áp dụng KH hòa mạng tại Quận Long Biên và các Huyện ngoại thành Hà Nội
Đăng ký
NET3

NET3

220.000 đồng/ tháng
350.000 đồng/ tháng
25Mbps + 256Kbps Quốc tế

- Phù hợp với gia đình, sinh viên sử dụng 2-4 máy tính,
- Miễn phí lắp đặt + tặng thêm từ 1 đến 6 tháng sử dụng nếu đóng trước cước từ 6 đến 18 tháng
- Trang bị modem wifi + bảo hành đổi mới thiết bị miễn phí trong suốt quá trình sử dụng
- Cước theo tháng 220.000đ/tháng ( giảm 38 % so với giá niêm yết)
- Phạm vi áp dụng: Toàn quốc
Đăng ký
NET4

NET4

240.000 đồng/ tháng
400.000 đồng/ tháng
30Mbps + 256Kbps Quốc tế

- Phù hợp với gia đình sử dụng 2-5 máy tính
- Miễn phí lắp đặt + tặng thêm từ 1 đến 6 tháng sử dụng nếu đóng trước cước từ 6 đến 18 tháng
- Trang bị modem wifi + bảo hành đổi mới thiết bị miễn phí trong suốt quá trình sử dụng
- Cước theo tháng 240.000đ/tháng ( giảm 40 % so với giá niêm yết)
- Phạm vi áp dụng: Toàn quốc
Đăng ký
NET5

NET5

270.000 đồng/tháng
450.000 đồng/tháng
35Mbps + 256Kbps Quốc tế

- Phù hợp với gia đình, sinh viên sử dụng 3-7 máy tính
- Miễn phí lắp đặt + tặng thêm từ 1 đến 6 tháng sử dụng nếu đóng trước cước từ 6 đến 18 tháng
- trang bị modem wifi + bảo hành đổi mới thiết bị miễn phí trong suốt quá trình sử dụng
- Cước theo tháng 270.000đ/tháng ( giảm 40 % so với giá niêm yết)
- Phạm vi áp dụng: Toàn quốc
Đăng ký
NET6

NET6

350.000 đồng/tháng
550.000 đồng/tháng
40Mbps + 512Kbps Quốc tế

- Phù hợp với gia đình, sinh viên sử dụng 5-10 máy tính
- Miễn phí lắp đặt + tặng thêm từ 1 đến 6 tháng sử dụng nếu đóng trước cước từ 6 đến 18 tháng
- Trang bị modem wifi + bảo hành đổi mới thiết bị miễn phí trong suốt quá trình sử dụng
- Cước theo tháng 350.000đ/tháng ( giảm 36 % so với giá niêm yết)
- Phạm vi áp dụng: Toàn quốc
Đăng ký
FAST 30+

FAST 30+

350.000 đồng/tháng
450.000 đồng/tháng
30Mps + 256Kbps

- Trang bị Modem Wifi
- Miễn phí 1 IP Tĩnh, phù hợp với gia đình có 2-3 máy tính và lắp camera
- Cước theo tháng 350.000đ/tháng Giảm đến 22% giá cước so với giá niêm yết
- Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước từ 6 tháng trở lên
Đăng ký
FAST 40+

FAST 40+

440.000 đồng/tháng
660.000 đồng/tháng
40Mps + 256Kbps

- Trang bị Modem Wifi
- Miễn phí 1 IP Tĩnh, phù hợp với gia đình 3-5 máy tính và có lắp camera, công ty doanh nghiệp nhỏ
- Cước theo tháng 440.000đ/tháng Giảm đến 33% giá cước so với giá niêm yết
- Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước từ 6 tháng trở lên
Đăng ký
FAST 50

FAST 50

660.000 đồng/Tháng
50Mbps + 784Kbps quốc tế

- Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 10-15 máy tính
- Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
- Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
Đăng ký
FAST 60

FAST 60

880.000 đồng/Tháng
60Mbps + 1Mbps quốc tế

- Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 10-15 máy tính
- Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
- Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
Đăng ký
FAST 60+

FAST 60+

1.400.000 đồng/Tháng
60Mbps + 2Mbps quốc tế

Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 10-15 máy tính
Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
Đăng ký
FAST 80

FAST 80

2.200.000 đồng/Tháng
80Mbps + 1.5Mbps Quốc tế

- Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 15-20 máy tính
- Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
- Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
Đăng ký
FAST 80+

FAST 80+

3.300.000 đồng/Tháng
80Mbps + 3Mbps Quốc tế

- Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 15-20 máy tính
- Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
- Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
Đăng ký
FAST 100

FAST 100

4.400.000 đồng/Tháng
100Mbps + 2Mbps Quốc tế

- Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 20-25 máy tính
- Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
- Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
Đăng ký
FAST 120

FAST 120

9.900.000 đ/tháng
120Mbps + 2Mbps Quốc tế

- Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 20-25 máy tính
- Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
- Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
Đăng ký
Pub

Pub

1.540.000 đ/tháng
60Mbps + 1.5 Mbps quốc tế

- Gói cước phù hợp cho khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc khách hàng nhu cầu sử dụng từ 10-15 máy tính
- Miễn phí lắp đặt +Trang bị Modem Wifi + Bộ định tuyến wifi
- Tặng từ 1 đến 6 tháng cước khi KH đóng trước cước từ 6 tháng trở lên
Đăng ký
GỌI NGAY
+
Gửi!