Internet trở thành vị cứu tinh cho các cửa hàng sách nhỏ lẻ